Người ta thường nói “tiền không tự nhiên từ trên trời rơi xuống”. Vậy kim cương thì sao?