Nghe có vẻ bất khả thi, nhưng con người đã đến gần với việc khai thác thiên thạch trong môi trường phi trọng lực.