Một nghiên cứu mới đã tìm thấy điểm giống nhau giữa việc hình thành ký ức trong não bộ con người và lưu trữ tập tin trên máy tính.