Tờ ABC News Point vừa liệt kê ra danh sách 10 quốc gia có dân số nhiều nhất thế giới tính đến hết năm 2015. Đứng đầu trong danh sách này chính là Trung Quốc với số dân lên đến 1,35 tỷ người.

1. Trung Quốc – 1,35 tỷ người.

2. Ấn Độ – 1.276.267.000 người.

3. Mỹ – 321.605.012 người.

4. Indonesia – 255.461.700 người.

5. Pakistan – 209.715.847 người.

6. Brazil – 204.451.000 người.

7. Nigeria – 182.202.000 người.

8. Bangladesh – 156.594.962 người.

9. Nga – 143.975.923 người.

10. Nhật Bản – 126.880.000 người.