Sứa đen khổng lồ, sứa bờm sư tử, sứa đốm trắng, sứa sọc tím… là những loài sứa đẹp nhất thế giới do trang 10MT bầu chọn.

1. Sứa đen khổng lồ.

2. Sứa bờm sư tử.

3. Sứa đốm trắng.

4. Sứa sọc tím.

5. Sứa Cannonball.

6. Sứa mỡ màu xanh.

7. Sứa Diplulmaris Nam Cực.

8. Sứa Crossota.

9. Sứa nút màu xanh.

10. Sứa Atolla.