Công nghệ đeo đang bắt đầu trở thành một trào lưu và hàng loạt ý tưởng tuyệt vời về sản phẩm của “thế giới tương lai“ đã ra đời trong thời gian qua.