Đàn linh dương nhảy tránh hàm cá sấu khổng lồ, voi con bơi dưới nước tài tình,…là những hình ảnh về động vật ấn tượng nhất tuần qua.