Nam Phi đang xây dựng nhà máy điện ảo lớn nhất thế giới sử dụng pin Mặt Trời và pin Tesla cho tổng công suất 250 megawatt.