Dưới đây là bảng xếp hạng 50 công ty đổi mới sáng tạo nhất năm 2020. Trong đó, 5 trong 6 vị trí đầu tiên thuộc về các tập đoàn công nghệ danh tiếng.


Tập đoàn tư vấn Boston Consulting Group (BCG) đã thống kê bảng xếp hạng dựa trên khảo sát 2.500 giám đốc đổi mới sáng tạo toàn cầu.

BCG lọc theo thống kê doanh thu của các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ trên toàn cầu. Trong đó, các công ty có doanh số sản phẩm mới (trong ba năm gần đây) trên mức trung bình ngành, được gọi là những "công ty đổi mới sáng tạo". Cụ thể, với các công ty nhỏ (doanh thu dưới 1 tỉ USD), mức trung bình ngành là 52%; công ty lớn (doanh thu trên 1 tỉ USD) - 43%.