Trong đoạn video dưới đây, mặc dù đã được cảnh bảo là có xe lửa sắp đến nhưng một chiếc xe tải vẫn đỗ trên đường ray xe lửa và bị xe lửa đâm phải.

Trong đoạn video này, mặc dù đã được cảnh báo là có xe lửa sắp đến nhưng một chiếc xe tải vẫn đỗ trên đường ray xe lửa. Hậu quả là chiếc xe tải này bị xe lửa đâm tan nát.

Chiếc xe tải vẫn đỗ trên đường ray xe lửa dù đã được cảnh báo nguy hiểm.
Chiếc xe tải vẫn đỗ trên đường ray xe lửa dù đã được cảnh báo nguy hiểm.


- Video xe tải trả giá vì đỗ trên đường ray xe lửa. Nguồn: Crazy Car Crash Compilation.