Từ phế liệu cũ, ông Nguyễn Văn Thắng ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên đã sản xuất ra xe lăn cho người khuyết tật chạy bằng bình ắc quy hoặc cơ tay.

Chiếc xe lăn do ông Thắng chế tạo.
Chiếc xe lăn do ông Thắng chế tạo.

- Video nông dân Phú Yên tự chế xe lăn từ phế liệu.