Sau khi truy đuổi, bầy chó hoang đã bắt được linh dương vằn Kudu. Sau đó, chúng cùng nhau cắn xé con mồi của mình để đánh chén.

Với quân số đông, bầy chó hoang châu Phi đã nhanh chóng tóm cổ được linh dương vằn Kudu sau ít phút truy đuổi. Khi “tóm cổ” được con mồi, chúng đã cùng nhau cắn xé và tận hưởng thành quả mà mình vừa có được.

Đàn chó hoang châu Phi cắn xé linh dương vằn Kudu.
Đàn chó hoang châu Phi cắn xé linh dương vằn Kudu.

- Video bầy chó hoang truy sát linh dương vằn Kudu. Nguồn: World Wild.