Trang chủ Search

cán-bộ-cơ-sở - 5 kết quả

Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh có mức cải thiện tốt nhất từ trước đến nay

Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh có mức cải thiện tốt nhất từ trước đến nay

Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt với sự đóng góp quan trọng của 2 yếu tố: Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công và Trách nhiệm giải trình với người dân.
Các tổ chức xã hội vấp khó khăn về thủ tục hành chính

Các tổ chức xã hội vấp khó khăn về thủ tục hành chính

Được đánh giá là có những đóng góp quan trọng trong nhiều lĩnh vực của phát triển cộng đồng như y tế, giáo dục, môi trường... nhưng các tổ chức xã hội còn gặp phải không ít những vướng mắc về các thủ tục hành chính, dẫn đến những khó khăn trong việc nộp thuế cũng như tiếp cận nguồn viện trợ quốc tế.
An Giang: Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu

An Giang: Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu

Vừa qua, Trung tâm Công nghệ Sinh học - Sở KH&CN tỉnh An Giang phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức hội thảo nhằm báo cáo kết quả đề tài "Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang”.
Quảng Trị: Tập huấn khai thác thông tin KH&CN để phát triển nông nghiệp nông thôn

Quảng Trị: Tập huấn khai thác thông tin KH&CN để phát triển nông nghiệp nông thôn

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Quảng Trị phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn khai thác thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn cho các đồng chí cán bộ Hội cơ sở trên địa bàn huyện Triệu Phong.
Đưa tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp: Không thể thiếu doanh nghiệp

Đưa tiến bộ kỹ thuật vào nông nghiệp: Không thể thiếu doanh nghiệp

Với ưu thế về tài chính để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ưu thế về thị trường và tiêu thụ sản phẩm, sự tham gia của doanh nghiệp là yếu tố bảo đảm thành công của quá trình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.