Ngày 04/4/2017, Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ đã tổ chức hội đồng xét duyệt dự án “Lắp đặt dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt đầu nguồn”, dự án do Ông Nguyễn Thanh Hậu làm chủ nhiệm, công ty TNHH Môi trường xanh Phương Việt làm đơn vị chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi xét duyệt dự án.

Dự án ứng dụng dây chuyền phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn, giúp hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất thiêu hủy cho lò đốt rác, góp phần xử lý hiệu quả các loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận Thốt Nốt, từ đó giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường tại địa phương.

Dự kiến sau khi được áp dụng, quy trình công nghệ phân loại rác sẽ mang lại hiệu quả cao trong quá trình thu gom, phân loại và xử lý rác. Đây là dự án được hỗ trợ thông qua “Chương trình đổi mới công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Cần Thơ giai đoạn 2013-2017”.