Vừa qua, Đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Sở KH&CN Vĩnh Phúc do đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Phó giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ KHCN thực hiện trong năm 2018. Kết quả kiểm tra cho thấy:


Với nhiệm vụ "Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo để phát triển đàn trâu lai Murah tại Vĩnh Phúc", do Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi - Viện Chăn nuôi thực hiện. Đây là nhiệm vụ được thực hiện từ năm 2017; năm 2018, cơ quan thực hiện nhiệm vụ tiếp tục thực hiện một số nội dung sau: Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển (tỷ lệ thụ thai, tỷ lệ đẻ, tỷ lệ nuôi sống, khối lượng nghé sơ sinh, kích thước các chiều đo cơ thể) của đàn nghé F1 sinh ra; tổng kết, đánh giá và đề xuất các giải pháp phát triển đàn trâu lai Murah trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; tiến hành ký hợp đồng với các cán bộ chuyên môn của Phòng Nông nghiệp huyện, các cán bộ dẫn tinh viên (huyện Tam Đảo: 5 cán bộ; huyện Lập Thạch: 4 cán bộ). Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số nghé sinh ra đạt 125,5% (113/90 con), tuy nhiên tỷ lệ đẻ trên trâu có chửa thấp 73,85% (113/153 con). Do số trâu cái phối giống năm 2017 tập trung nhiều vào những tháng cuối năm, nên trâu sẽ đẻ nhiều vào những tháng cuối năm 2018. Mặt khác qua quá trình theo dõi và kiểm tra thì thấy có một số hộ ở Tam Đảo sau khi trâu cái đẻ được khoảng 3 tháng là gia đình đã bán nghé, có khi bán cả trâu mẹ khi đang chửa vì điều kiện không có người chăn. Một số chỉ tiêu sinh trưởng của nghé lai cho thấy khối lượng vượt trội hơn hẳn so với trâu địa phương ở cùng các giai đoạn tuổi.

Với nhiệm vụ “Nghiên cứu, đánh giá khả năng sinh trưởng và sinh sản của bò cái lai B.B.B trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”,do Trung tâm Giống vật nuôi Vĩnh Phúc thực hiện. Năm 2018, cơ quan thực hiện nhiệm vụ đã xây dựng 1 mô hình nuôi bò cái B.B.B sinh sản tại huyện Bình Xuyên với quy mô 3 con (lựa chọn bò cái nề lai B.B.B theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh sản của bò cái nền lai B.B.B; tiến hành phối giống bằng tinh bò đực Brahman, bò B.B.B; theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của bê lai sinh ra); hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi bò cái lai B.B.B sinh sản; tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi; so sánh các chỉ tiêu sinh trưởng, sinh sản với các giống bò hiện có của tỉnh Vĩnh Phúc; đề xuất các giải pháp nhân rộng mô hình.

Cuối buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Kim Tuấn - Trưởng đoàn đã kết luận nhìn chung các đề tài về cơ bản đã hoàn thiện đúng quy mô, tiến độ đề ra. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu các cơ quan thực hiện nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ theo thuyết minh được duyệt, hoàn thiện chứng từ và các báo cáo chuyên môn còn thiếu, tiến tới nghiệm thu cấp cơ sở và cấp tỉnh trong thời gian tới.