Vừa qua, đoàn công tác của Sở KH&CN Bắc Kạn do đồng chí Đỗ Thị Hiền - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có cuộc kiểm tra tiến độ đề tài: Ứng dụng KH&CN trong phát triển một số loài lan rừng quý, có giá trị kinh tế tại Bắc Kạn do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN và Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng chủ trì thực hiện từ năm 2016 - 2018.


Đoàn đã kiểm tra thực địa tại vườn lưu giữ bảo tồn, giới thiệu sản phẩm giống lan tại Trạm nghiên cứu Đồn Đèn, Vườn Quốc gia Ba Bể và nghe cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả thực hiện.

Đến nay, đề tài cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, đã thu thập được 28 loài lan, vượt 18 loài so với kế hoạch; tiến hành nhân giống 12 loài lan quý bằng phương pháp tách thân được hơn 300 giò. Tiếp nhận 6 loại lan rừng quý thực hiện phương pháp nuôi cấy mô tế bào được 5.300 cây. Với mục tiêu quảng bá sản phẩm du lịch, đề tài đã bán một số sản phẩm cây hoa lan được nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào cho khách du lịch.

Kết luận cuộc kiểm tra, đồng chí Giám đốc Sở đánh giá đề tài cơ bản được thực hiện đúng tiến độ, đề nghị cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài khẩn trương thực hiện các nội dung còn lại: hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức hội thảo khoa học, tiếp tục giới thiệu, quảng bá một số sản phẩm lan thương phẩm tại vườn quốc gia Ba Bể, tổng kết đánh giá đề tài theo đúng kế hoạch được duyệt.