Năm 2017, lần đầu tiên Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, cũng là nơi duy nhất trong cả nước, xây dựng chương trình sản phẩm mục tiêu về tế bào gốc (TBG).


Từ công trình ứng dụng TBG đầu tiên trên người vào năm 1995 tại Bệnh viện Truyền máu - Huyết học TP Hồ Chí Minh trong điều trị bệnh lý ác tính về máu, thành phố đã thấy được vai trò quan trọng của TBG trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chăm sóc sức khoẻ.

Đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều kết quả nổi bật, trong đó phải kể đến như đây là nơi có phòng thí nghiệm chuyên đề về TBG đầu tiên trong cả nước (2007), tức Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng TBG, thuộc trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nay là Viện TBG.

Đây cũng là nơi đầu tiên nghiên cứu, chế tạo và sản xuất thành công các sản phẩm TBG, ứng dụng ghép TBG trung mô đồng loại có nuôi cấy tăng sinh đầu tiên trong điều trị bệnh vào năm 2017 với công nghệ do Viện TBG và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh hợp tác nghiên cứu…

Trên cơ sở những phát triển quan trọng đó, năm 2017, lần đầu tiên Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ Chí Minh, cũng là nơi duy nhất trong cả nước, xây dựng chương trình sản phẩm mục tiêu về TBG.