Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp TPHCM (BSSC) vừa khởi động một chương trình nhằm kết nối, chia sẻ nguồn lực, giúp doanh nghiệp khởi nghiệp “vượt bão” trong giai đoạn khó khăn của đại dịch COVID-19.

Chương trình BSSC – H.C.M 2021 dành cho các startup thành lập dưới 5 năm, đang có sản phẩm, dịch vụ kinh doanh tại thị trường Việt Nam, với 3 hoạt động chính:

BSSC – Help: Tất cả các doanh nghiệp khi tham gia chương trình đều phải có sản phẩm, dịch vụ có thể hỗ trợ cho cộng đồng. BSSC – Help ưu tiên giới thiệu các ưu đãi của doanh nghiệp dành cho giáo dục, sức khỏe, lương thực, thực phẩm; và các giải pháp quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn giãn cách.

Sản phẩm của một doanh nghiệp khởi nghiệp
Sản phẩm của một doanh nghiệp khởi nghiệp Ảnh: BSSC

BSSC – Connect: tập trung vào các doanh nghiệp có mô hình và sản phẩm dịch vụ tốt, cần phối hợp với các doanh nghiệp khác để mở rộng quy mô, tăng tốc phát triển. BSSC Connect sẽ chọn 3 mô hình tiêu biểu để đề xuất hợp tác với các doanh nghiệp khác; Các dự án đang gặp khó khăn trong việc tăng doanh thu, tối ưu chi phí, khai thác nhân sự hiện hữu, có thể liên kết và hợp tác với các doanh nghiệp có mô hình kinh doanh phù hợp để cùng phát triển.

BSSC – Mentor: giúp các dự án tìm lời giải cho các bài toán của mình thông qua hội đồng tư vấn là những doanh nhân, chuyên gia sẵn sàng tiếp sức cho doanh nghiệp Việt. Hội đồng cố vấn 1:1 sẽ lắng nghe những vấn đề của dự án, trao đổi và tìm ra giải pháp giúp dự án “vượt bão” thành công.

Chương trình triển khai online tại địa chỉ: https://bssc.vn/chuong-trinh-bssc-h-c-m-2021/