Giải thưởng Môi trường TPHCM lần 5 - năm 2024 nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố.

Giải thưởng - do UBND TPHCM tổ chức - cũng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam.

Đối tượng xét tặng Giải thưởng là các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn TPHCM.

Lĩnh vực xét tặng Giải thưởng gồm 6 nhóm: Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; Nghiên cứu và áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường và có hiệu quả thực tế (không xét tặng Giải thưởng đối với công trình nghiên cứu chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế); Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường; Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học; Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ô nhiễm môi trường liên quan đến rác thải vẫn là thách thức đối với THCM
Ô nhiễm môi trường liên quan đến rác thải vẫn là thách thức đối với THCM. Ảnh:Internet

Số lượng Giải thưởng Môi trường TPHCM lần thứ 5 - năm 2024 được trao tặng không quá 50 giải. Mỗi nhóm lĩnh vực gồm một giải Nhất, nhiều giải Nhì và nhiều giải Ba. Tùy tình hình thực tế, Hội đồng Giải thưởng có thể đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, tăng hoặc giảm số lượng giải thưởng của từng lĩnh vực.

Mức thưởng dành cho tổ chức hoặc cộng đồng: Giải Nhất: 20 triệu đồng, giải Nhì 16 triệu đồng/giải, giải Ba 12 triệu đồng/giải.

Mức thưởng dành cho cá nhân: Giải Nhất: 15 triệu đồng, giải Nhì 10 triệu đồng/giải, giải Ba 8 triệu đồng/giải.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Đến hết tháng 7/2024. Thời gian tổ chức trao Giải thưởng: dự kiến tháng 6/2025.

Hương dẫn và tiếp nhận hồ sơ tham gia Giải thưởng:

Chi cục Bảo vệ môi trường TPHCM: Số 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1; TPHCM. Điện thoại: 08.38279669 -15.