Chương trình do Sở KH&CN TPHCM triển khai, sẽ hỗ trợ cho khoảng 20 doanh nghiệp trong năm nay.

Các doanh nghiệp KH&CN hoặc doanh nghiệp có chức năng nghiên cứu phát triển, có đủ năng lực tham gia làm tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN đều có thể đăng ký tham gia Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp”. Trong đó, khuyến khích doanh nghiệp hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu để cùng triển khai nhiệm vụ.

Bên cạnh được hỗ trợ ngân sách thành phố đến 30% kinh phí của nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp còn được giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu và không thu hồi kinh phí nhà nước hỗ trợ.

Doanh nghiệp được hỗ trợ 30% kinh phí đổi mới công nghệ. Ảnh: Internet
Doanh nghiệp được hỗ trợ 30% kinh phí đổi mới công nghệ. Ảnh: Internet

Doanh nghiệp tham gia Chương trình gửi thuyết minh nhiệm vụ, dự toán, hồ sơ năng lực theo hình thức trực tuyến tại link: https://dvc-dost.hochiminhcity.gov.vn.

Dự kiến Chương trình sẽ hỗ trợ cho khoảng 20 doanh nghiệp trong năm 2021, với số kinh phí không giới hạn.

Thông tin chi tiết tại link: https://dost.hochiminhcity.gov.vn