Sở KH&CN TPHCM triển khai chương trình này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ, kết quả nghiên cứu, dự án đổi mới sáng tạo chuyển giao, thương mại hóa hoặc tìm kiếm đối tác phát triển.

Chương trình gồm 2 nội dung chính, trong đó hoạt động “Hợp tác công nghệ” nhằm thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ (nguồn cung công nghệ) đến các doanh nghiệp sản xuất, nhà đầu tư (nơi ứng dụng công nghệ), nhà đầu tư (hỗ trợ tài chính), cơ sở ươm tạo (hỗ trợ phát triển công nghệ), cơ quan nghiên cứu (hợp tác phát triển công nghệ),…

Tại sự kiện, các chuyên gia sẽ giới thiệu đặc điểm, ưu thế của công nghệ; hiệu quả kinh tế và khả năng ứng dụng thực tế; các phương án hợp tác phát triển công nghệ (tìm kiếm vốn, hợp tác đầu tư phát triển công nghệ, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ,…). Trên cơ sở này, các bên cung - cầu công nghệ sẽ cùng trao đổi, luận bàn kỹ hơn về công nghệ; về khả năng, phương án hợp tác, đầu tư,…; đánh giá và lựa chọn đối tác phù hợp.

Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu đến doanh nghiệp Ảnh: CESTI
Giới thiệu sản phẩm nghiên cứu đến doanh nghiệp Ảnh: CESTI

Bên cạnh đó còn có hoạt động “Kết nối ý tưởng” tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ tiếp cận đồng thời với nhiều chuyên gia, đơn vị cung ứng, được tư vấn giải pháp công nghệ phù hợp với năng lực sản xuất của doanh nghiệp.

Tại sự kiện, doanh nghiệp sẽ giới thiệu khái quát về năng lực sản xuất; vấn đề công nghệ cần giải quyết và các nhu cầu cụ thể. Các bên cung công nghệ sẽ đề xuất các giải pháp công nghệ, phương án hợp tác,…phù hợp với nhu cầu công nghệ mà doanh nghiệp đã đặt ra. Các bên cùng trao đổi, thảp luận để làm sáng tỏ các khúc mắc về công nghệ, cũng như khả năng hợp tác trong tương lai.

Từ nay đến hết năm 2021, doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu tìm kiếm hoặc kết nối cung - cầu công nghệ sẽ được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí tổ chức các sự kiện kết nối.

Thông tin chi tiết về Chương trình tại địa chỉ: http://tinyurl.com/ye5uf3ev