Sở KH&CN TPHCM mời các đơn vị đăng ký thực hiện truyền thông về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Nhiệm vụ nhằm truyền thông các chính sách về hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TPHCM đến các thành phần trong hệ sinh thái và cộng đồng xã hội; đồng thời tạo kênh tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đơn vị đăng ký cần thực hiện các nội dung như giới thiệu về các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến các đối tượng là trung tâm, trường, viện, cơ sở ươm tạo và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thực hiện các nội dung công tác hậu cần cho 2 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về mô hình vận hành của nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo TPHCM (HOIP); xây dựng 1 video (thời lượng 03 phút) về các hoạt động triển khai nhiệm vụ xây dựng HOIP năm 2022; thực hiện các tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, kênh truyền thông của Sở: website của Sở; fanpage, website của các cơ sở ươm tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

C
Phiên chợ khởi nghiệp tại TPHCM Ảnh: Internet

Ngoài ra, tạo một website truyền thông cho HOIP làm đầu mối tiếp nhận các ý kiến đóng góp từ các chuyên gia và cộng đồng khởi nghiệp về mô hình vận hành của HOIP; và thực hiện truyền thông các hoạt động liên quan đến HOIP.

Các đơn vị thực hiện phải đáp ứng các điều kiện như có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế; có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của TPHCM, Việt Nam; có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.