Sở KH&CN Đồng Nai vừa phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật Sở hữu trí tuệ năm 2022”, dành cho tất cả công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến hằng tuần. Từ cuộc thi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn các thí sinh xuất sắc để tham gia thi thuyết trình trực tiếp tại vòng chung kết.

Nội dung thi tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ: Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định, chính sách của tỉnh Đồng Nai hỗ trợ các tập thể và cá nhân về bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Theo đó, bộ câu hỏi tương ứng với lĩnh vực sở hữu công nghiệp của pháp luật sở hữu trí tuệ trong mỗi đợt thi sẽ được Ban tổ chức thông báo cụ thể trên trang web của Cuộc thi. Thời gian thi từ ngày 1/6 đến hết ngày 31/10/2022, được tổ chức thành 3 đợt thi, mỗi đợt 3 tuần và vòng thi chung kết xếp hạng.

V
Cuộc thi sẽ trao 24 giải thưởng cho tập thế và cá nhân. Ảnh: SĐN

Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ trao giải cho 11 thí sinh có kết quả thi cao nhất với giải thưởng trị giá 300 ngàn đồng.

Vòng chung kết có 24 giải thưởng, trong đó giải cá nhân có 1 giải Nhất (6 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 3 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải 2 triệu đồng), 5 giải Khuyến khích (mỗi giải 1 triệu đồng). Giải tập thể gồm: 1 giải Nhất (10 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải 7 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải 5 triệu đồng).

Chi tiết về Cuộc thi và đăng ký tham dự tại https://dost-dongnai.gov.vn