Bắc Giang đã triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GlobalGAP cho 40 ha vải thiều trên địa bàn 4 xã Quý Sơn, Thanh Hải, Hồng Giang và Giáp Sơn của huyện Lục Ngạn.

Ảnh: KH&PT
Ảnh: KH&PT

Theo kế hoạch sẽ tập huấn cho các hộ biết các tiêu chuẩn GlobalGAP cho cây vải, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn hiệu quả; hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký sản xuất; lấy mẫu đất, nước kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định.

Song song với đó, Bắc Giang còn tổ chức các doàn đáng giá nội bộ, kiểm tra nhà kho trữ thuốc bảo vệ thực vật, trang bị bảo hộ lao động… để kịp thời khắc phục tất cả các điểm không phù hợp sau khi đánh giá nội bộ. Sau khi lấy mẫu sản phẩm vải thiều để đánh giá chính thức, nếu đạt yêu cầu mới chính thức cấp giấy chứng nhận.

Dự kiến đến hết tháng 5/2019, kế hoạch hỗ trợ các hộ sản xuất vải thiều đạt tiêu chuẩn GlobalGAP của Bắc Giang sẽ hoàn thành với việc công bố kết quả.