Vừa qua, Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức các phiên họp Hội đồng KH&CN tỉnh đánh giá nghiệm thu 2 nhiệm vụ quỹ gen cấp tỉnh thuộc đề án khung nhiệm vụ KH&CN về quỹ gen cấp tỉnh giai đoạn 2014-2020. TS Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì các cuộc họp.


1. Nhiệm vụ “Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cá nheo (Silurus meridionalis, Chen, 1977)” được phê duyệt theo quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 19/9/2016, đơn vị chủ trì thực hiện là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Đông Bắc. Sau 36 tháng triển khai thực hiện, Ban chủ nhiệm nhiệm vụ đã hoàn thành một số nội dung: điều tra khảo sát, thu thập cá nheo và xây dựng được bản đồ phân bố cá nheo tại tỉnh Thái Nguyên; tiến hành phân loại và đánh giá nguồn gen; lưu giữ, bảo tồn nguồn gen, qua đó tư liệu hóa nguồn gen; nhiệm vụ đã nuôi thử nghiệm và tiến hành thăm dò khả năng sinh sản của cá nheo. Tuy nhiên, để có đầy đủ minh chứng khoa học cũng như đảm bảo tính chính xác của kết quả nghiên cứu, Hội động KH&CN đã thống nhất phương án đề nghị kéo dài thêm thời gian thực hiện trước khi có đánh giá cuối cùng.

2. Nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen Dê cỏ (Dê nản) Định Hóa tại tỉnh Thái Nguyên” do Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên thực hiện theo quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 14/9/2016. Sau 3 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ, dự án đã đưa ra được bản đồ phân bố hiện trạng của đàn dê tại huyện Định Hóa, giải trình tự và đăng ký bản quyền 3 mã gen trên ngân hàng gen quốc tế, xây dựng thành công 7 mô hình bảo tồn tại chỗ và 1 mô hình chuyển chỗ với quy mô 15 dê cái và 2 dê đực giống sau đó tuyển chọn và nhân thuần nguồn gen dê nản. Dự án đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo thuyết minh ban đầu, Hội đồng KH&CN thống nhất nghiệm thu nhiệm vụ và đánh giá xếp loại Xuất sắc.