Mới đây, Sở KH&CN An Giang đã tiến hành tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cơ sở “Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại đèn LED và thời gian chiếu sáng đến sự sinh trưởng, phát triển trên cây hoa chuông (Sinningia speciosa) trong nuôi cấy mô” do ThS Lê Phan Đình Quý chủ nhiệm, Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang chủ trì.


Hội đồng do Bà Phan Thị Yến Nhi - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch và các thành viên đến từ Trường Đại học An Giang, Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ Nông nghiệp, các đơn vị và phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN.

Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện trong thời gian qua đạt được mục tiêu, nội dung và phương pháp thực hiện đúng theo đề cương được duyệt cụ thể như sau: Khảo sát các loại đèn LED và thời gian chiếu sáng đến khả năng nhân chồi của cây hoa chuông trong nuôi cấy mô; Khảo sát các loại đèn LED và thời gian chiếu sáng của đèn LED đến khả năng tạo cây hoàn chỉnh của cây hoa chuông trong nuôi cấy mô; Khảo sát khả năng sinh trưởng và phát triển của cây hoa chuông nuôi cấy mô khi đưa ra vườn ươm. Kết quả: Sử dụng đèn LED chụp nông nghiệp và thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày thích hợp cho sự nhân chồi của cây hoa chuông trong nuôi cấy mô với hệ số nhân đạt được là 6,11 chồi/cây, diện tích lá là 1,022cm2, chiều cao chồi là 1,27cm, hàm lượng Chl-a là 0,0335µg/l, hàm lượng Chl-b là 0,0034µg/l, chất lượng chồi tốt, lá to, màu xanh đậm; Sử dụng đèn LED chụp nông nghiệp và thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày thích hợp cho sự tạo cây hoàn chỉnh của cây hoa chuông trong nuôi cấy mô với số rễ tạo thành là 28,41 rễ/cây, chiều dài trung bình rễ đạt là 3,12cm, chiều cao cây hoàn chỉnh là 2,96cm, chất lượng cây tốt, cây to khỏe, thân cây mập, lá to, màu xanh đậm, nhiều rễ, đồng thời tạo củ cây hoa chuông to, giúp tăng tỷ lệ sống sót khi đưa ra vườn ươm; Sử dụng đèn LED chụp nông nghiệp và thời gian chiếu sáng 16 giờ/ngày tạo cây hoàn chỉnh của cây hoa chuông trong nuôi cấy mô cho tỷ lệ sống cao đạt 100%, cây phát triển tốt, đạt chiều cao thích hợp 6,86cm, thân cây mập, khỏe, cứng cây, lá to, màu xanh đậm.

Sau khi chủ nhiệm trình bày kết quả, các thành viên Hội đồng có ý kiến đóng góp giúp chủ nhiệm hoàn chỉnh báo cáo tổng kết nhiệm vụ: Bổ sung thêm bàn luận kết quả của mỗi nội dung thực hiện, có so sánh với các tác giả đã thực hiện trước; Cách trích dẫn tài liệu; bổ sung tiêu chí lựa chọn cây trong từng nội dung, …

Hội đồng đã bỏ phiếu chấm chọn kết quả đạt loại Khá, đồng thời chủ nhiệm cần chỉnh sửa lại báo cáo tổng kết theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, nộp lại kết quả báo cáo cho Sở KH&CN, tiến hành các thủ tục thanh quyết toán, nghiệm thu và lưu giữ kết quả nghiên cứu.