Mới đây, Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành họp xét tuyển chọn hồ sơ thuyết minh đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sản xuất hữu cơ cho cây nhãn, xoài, bơ và thanh long tại tỉnh Sơn La”

Đề tàido Viện nghiên cứu rau quả (Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam) đăng ký là tổ chức chủ trì thực hiện, PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng đăng ký làm chủ nhiệm đề tài.


Với mục tiêu xây dựng được quy trình kỹ thuật sản xuất hữu cơ cho cây nhãn, xoài, bơ, thanh long tại tỉnh Sơn La làm cơ sở phát triển thành vùng hàng hóa phục vụ xuất khẩu; Xác định được vùng trồng và sản xuất hữu cơ và xây dựng được một số mô hình áp dụng kết quả của đề tài đạt tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017, đề tài dự kiến điều tra khảo sát tại các huyện Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu để xây dựng các thí nghiệm nghiên cứu về sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và các mô hình sản xuất hữu cơ cây ăn quả nhãn, xoài, bơ, thanh long. Đồng thời, đánh giá chất lượng sản phẩm quả tại các mô hình thí nghiệm phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Hội đồng đánh giá nội dung thuyết minh có tính khả thi cao và phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong sản xuất cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cần khảo sát lựa chọn vùng đất đạt tiêu chuẩn hữu cơ và giống cây ăn quả phù hợp với như cầu tiêu dùng và xuất khẩu để bố trí các mô hình thí nghiệm. Hội đồng đánh giá chấm điểm hồ sơ thuyết minh, kết quả trung bình đạt 80,6 điểm. Viện nghiên cứu rau quả (Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam) trúng tuyển là tổ chức chủ trì thực hiện, PGS.TS Nguyễn Quốc Hùng làm chủ nhiệm đề tài.