Mới đây, Sở KH&CN An Giang đã thành lập Hôị đồng KH&CN tư vấn đánh giá kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất, chế biến và tạo sản phẩm đặc sản từ cây huyền (Tacca leontopetaloides (Linnaeus Kuntze) tỉnh An Giang”.

Hội đồng do PGS.TS Bùi Mỹ Linh - Trường Đại học Buôn Mê Thuột làm chủ tịch, ThS Tầng Phú An - Giám đốc Sở KH&CN làm phó chủ tịch, cùng các thành viên khác đến từ Trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh; VP UBND tỉnh An Giang; Cty CP Dược phẩm AGRIMEXPHARM; Sở Nông nghiệp & PTNT; UBND huyện Tri Tôn và Sở KH&CN.


Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất, chế biến và tạo sản phẩm đặc sản từ cây huyền (Tacca leontopetaloides (Linnaeus Kuntze) tỉnh An Giang” được UBND tỉnh An Giang phê duyệt thực hiện theo Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 16/3/2017. Theo đó, đơn vị chủ trì là Trường Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, chủ nhiệm là PGS.TS Lê Thị Kim Phụng. Thời gian thực hiện là 24 tháng, từ tháng 4/2017 - 4/2019.

Mục tiêu nghiên cứu đề tài là nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp của tỉnh, phát triển các sản phẩm đặc sản của địa phương, phát triển du lịch; từ đó, ổn định đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh An Giang.

Kết quả nghiên cứu đã xác định được thành phần hóa lý củ và thân lá cây huyền, cho thấy tiềm năng phát triển ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm từ tinh bột của huyền; xây dựng được quy trình trồng và chăm sóc cây huyền; quy trình chế biến bột củ huyền; quy trình chế biến bột biến tính củ huyền; quy trình sản xuất nước uống, bánh dẻo hấp và bánh dẻo nướng từ bột củ huyền;….

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu, các thành viên Hội đồng đã tiến hành đặt câu hỏi, thảo luận làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu, đánh giá cao kết quả nghiên cứu và thống nhất nghiệm thu đề tài, kết quả đạt 83,33/100 điểm, xếp loại khá.

Kết quả sau khi nghiệm thu sẽ chuyển giao cho Trung tâm Công nghệ sinh học; Trung tâm Ứng dụng tiến bộ TP Hồ Chí Minh; UBND huyện Tịnh Biên và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh An Giang có yêu cầu theo quy định hiện hành ứng dụng và triển khai nhân rộng.