Mới đây, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê theo hướng hữu cơ tại tỉnh Sơn La”. Bà Cầm Thị Phong - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La làm chủ tịch Hội đồng.


Đề tài được thực hiện từ năm 2016, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông lâm nghiệp Tây Bắc chủ trì, ThS Nguyễn Thị Vân làm chủ nhiệm. Qua 3 năm triển khai đến nay đề tài đã xây dựng 2 mô hình sản xuất thử nghiệm cà phê theo hướng hữu cơ trên vườn cà phê chè có độ tuổi từ năm thứ 5 đến năm thứ 7 tại bản Áng, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn và bản Hôm, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La. Qua nghiên cứu, theo dõi và phân tích các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của cây, cũng như các yếu tố về năng suất và chất lượng cà phê trong mô hình cho thấy hiệu quả kinh tế thu được từ mô hình sản xuất cà phê hữu cơ cao hơn so với mô hình đối chứng trung bình từ 10-12 triệu đồng/ha. Hàm lượng các chất béo trong hạt cà phê có xu hướng tăng lên khi canh tác theo hướng hữu cơ từ 9,33%-10,33%, hàm lượng chất khoáng (N,K, Ca) tăng từ 3,37%-4,65%. Qua đó, nhóm nghiên cứu đã đề xuất, xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cà phê thành chuỗi khép kín giữa người dân và doanh nghiệp nhằm kiểm soát được chất lượng đầu vào, đầu ra của sản phẩm cà phê từ đó nâng cao giá trị, giá thành sản phẩm cà phê.

Với những kết quả đạt được, Hội đồng nhất trí nghiệm thu đánh giá đề tài đạt yêu cầu. Kết quả của đề tài sẽ là cơ sở để người dân, các hợp tác xã trồng cà phê ứng dụng vào sản xuất cà phê sạch theo hướng bền vững.