Vừa qua, tại Văn phòng Sở KH&CN đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án "Nghiên cứu chuyển giao và phát triển giống lạc mới năng suất cao L27 (L19) ở tỉnh Nghệ An" do Trung tâm Nghiên cứu và phát triển đậu đỗ làm chủ nhiệm, TS Nguyễn Ngọc Quất làm chủ nhiệm dự án, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở, chủ trì buổi nghiệm thu.

Hình minh họa. Nguồn: Baonghean

Tại buổi nghiệm thu, thành viên nhóm thực hiện đã trình bày báo cáo quá trình triển khai và kết quả nghiên cứu hoàn thiện của dự án. Dự án được triển khai từ cuối năm 2016 tại 2 xã Nghi Lộc và Diễn Châu với mục tiêu chính là áp dụng thành công tiến bộ giống lạc mới L27 tại tỉnh Nghệ An nhằm tăng lợi nhuận thuần cho người trồng lạc từ 10-15% và góp phần tăng thu nhập cho xã hội. Dự án đã chuyển giao quy trình, công nghệ sản xuất giống lạc L27; Xây dựng thành công 4 mô hình thâm canh giống lạc đạt năng suất cao, tỉ lệ nhiễm bệnh thấp, hiệu quả kinh tế và doanh thu cao hơn


Qua buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng thẩm định cũng đã đánh giá cao kết quả thực hiện dự án với quy trình thâm canh có tính khả thi, dễ áp dụng; kết quả đã đạt nhiều thành tựu và tiến bộ khoa học sẽ được công nhận và bổ sung giống lạc mới có chất lượng, năng suất cao vào bộ giống của tỉnh qua đó có thể áp dụng chuyển đổi một số vùng đất khó khăn trong trồng lúa chuyển sang trồng lạc. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để dự án được hoàn thiện như: Cần nêu nổi bật tính cấp thiết của việc thực hiện dự án; Phần quy trình, phương pháp áp dụng phải phân tích cụ thể hơn; Cần nêu ưu điểm vượt trội cũng như nhược điểm của giống lạc L27; Nên có sự so sánh hiệu quả thực hiện so với các tỉnh khác…


Dự án được thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Khá.