Vừa qua, Sở KH&CN TP Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài cấp thành phố "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác nước ở các sông, suối nhỏ phục vụ cấp nước sinh hoạt và nước tưới cho các loại cây ăn quả vùng sườn đồi huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng".


Đề tài do Viện Khoa học Thủy lợi miền Trung và Tây Nguyên chủ trì và ThS Mã Văn Hùng làm chủ nhiệm. Hội đồng khoa học gồm 7 thành viên do GS.TS Nguyễn Thế Hùng làm Chủ tịch Hội đồng và 2 Ủy viên phản biện là PGS.TS Nguyễn Chí Công và ThS Hoàng Thanh Hòa.


Trước phiên họp nghiệm thu đề tài, Hội đồng cũng đã kiểm tra thực tế công trình cấp nước bằng công nghệ bơm Va tại xã Hòa Bắc vào ngày 31/10/2018.


Trên cơ sở kết quả kiểm tra, vận hành thử nghiệm trên thực tế và hồ sơ sản phẩm của đề tài, Hội đồng thống nhất đánh giá đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo như Thuyết minh đã phê duyệt và hợp đồng đã ký kết. Kết quả đã đánh giá tiềm năng nguồn nước suối có thể khai thác, sử dụng công nghệ bơm va để cấp nước cho nhu cầu tưới và sinh hoạt tại địa phương; Đề xuất các giải pháp khai thác nước hợp lý cho sinh hoạt và cấp nước tưới; thiết kế và thi công xây dựng công trình thí điểm cấp nước bằng bơm va tại xã Hòa Bắc, xây dựng quy trình vận hành hệ thống và số tay hướng dẫn. Công trình cấp nước bằng công nghệ bơm Va được thiết kế, xây dựng tại khe Hội Yên, thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc và vận hành thử nghiệm đạt yêu cầu đề ra. Hội đồng đánh giá cao kết quả công trình và ý nghĩa đối với cộng đồng. Kết quả đánh giá cho thấy công trình phù hợp với địa phương và những địa điểm có điều kiện tương tự, chưa có hệ thống cấp nước và có thể sử dụng nước từ các sông suối nhỏ để cấp cho sinh hoạt và nước tưới. Kết quả tính toán thủy văn, lựa chọn địa điểm thi công và thiết kế phù hợp, từ đó công trình được xây dựng đạt hiệu quả cao. Chi cục Thủy lợi đã tiến hành khớp nối công trình bơm Va tại Khe Hội Yên với công trình cấp nước Khe Răm để cấp nước cho các hộ dân ở Hòa Bắc.


Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài đạt yêu cầu, đồng thời trao đổi, góp ý để Cơ quan chủ trì và Ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh các sản phẩm trước khi công bố kết quả nghiên cứu.