Đề tài “Ứng dụng công nghệ sản xuất giống nấm dạng dịch thể, phục vụ nuôi trồng, chế biến nấm trong mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị vùng cát ven biển chịu ảnh hưởng sự cố môi trường biển và miền núi tỉnh Quảng Trị” sẽ triển khai trong 30 tháng.


Thông tin trên được Sở KH&CN Quảng Trị cho biết và được thực hiện bởi trạm mghiên cứu, thực nghiệm và phát triển nấm. Dự án sẽ triển khai trong 30 tháng (từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2019).

Dự án sẽ ứng dụng tiến bộ KH&CN trong sản xuất giống nấm dạng dịch thể, trồng, chế biến nấm ăn và nấm dược liệu, xây dựng liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm chuyển đổi ngành nghề, tận dụng phế thải nông nghiệp tạo sản phẩm hàng hóa, việc làm và tăng thu nhập cho người dân vùng núi, vùng ven biển chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển.