Sở KH&CN Quảng Trị cho biết, hiện địa phương đang triển khai dự án “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nâng cao năng suất và giá trị sản phẩm trong sản xuất cao dược liệu trên địa bàn huyện Cam Lộ”.

Mô hình ứng dụng công nghệ trong sản xuất cao dược liệu tại huyện Cam Lộ.

Dự án có mục tiêu đầu tư, nghiên cứu xây dựng và chuyển giao các quy trình sản xuất cao bằng công nghệ và cách thức mới nhằm phát huy lợi thế của địa phương để tăng năng suất, sản lượng và hiệu quả sản xuất cho sản phẩm trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Việc ứng dụng thiết bị mới trong sản xuất cao dược liệu có các ưu điểm như lớp cao phía trên không bị trào ra ngoài, lớp cao dưới đáy nồi không bị cháy; thiết bị có thể chỉnh nhiệt độ phù hợp khi cô đặc; sản phẩm có màu sắc, mùi thơm đặc trưng, chất lượng tốt và đảm bảo vệ sinh.