Vừa qua, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân -TUV- Giám đốc Sở KH&CN chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đề tài do bà Phan Thị Mỹ Nhung làm chủ nhiệm, Trạm Khuyến nông huyện Gio Linh chủ trì thực hiện. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2019-1/2021.


Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu thiết kế xây dựng mô hình nuôi tôm kiểu mới thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đơn vị chủ trì sẽ thực hiện các nội dung nghiên cứu cụ thể gồm: Khảo sát đánh giá thực trạng nuôi tôm tại một số xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; xây dựng mô hình ương tôm thẻ chân trắng trong ao ương; xây dựng và hoàn thiện 1 mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh hai giai đoạn ứng dụng công nghệ cao với quy mô 700 m2 với mật độ nuôi dự kiến 300 con/m3, tỷ lệ sống 70%; thiết kế ao ương, ao nuôi có mái che, hệ thống đo môi trường nước tự động, giám sát ao nuôi bằng camera;... phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tại buổi thẩm định, các thành viên Hội đồng thẩm định đã góp ý và đề nghị đơn vị thực hiện cần tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng để bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh. Kết luận tại buổi thẩm định, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Trần Ngọc Lân thay mặt Hội đồng nhất trí cao và thống nhất việc triển khai thực hiện đề tài.