Vừa qua, Sở KH&CN Nghệ An đã tổ chức buổi nghiệm thu dự án "Hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm (Val-A) phòng chống bệnh khô vằn chứa validamycin A từ xạ khuẩn" do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN làm chủ trì, ông Ngô Hoàng Linh làm chủ nhiệm, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm dự án đã trình bày báo cáo quá trình thực hiện của mình. Với mục tiêu hoàn thiện được quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng chế phẩm chứa Validamycin A từ xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus phòng chống bệnh khô vằn, dự án đã thực hiện được các nội dung chính: Hoàn thiện quy trình nhân giống chủng xạ khuẩn Streptomyces hygroscopicus; Hoàn thiện quy trình thu nhận Val - A, tạo chế phẩm Val-A thương phẩm có công suất 25.000 lit sản phẩm/năm; Hoàn thiện quy trình sử dụng và xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm Val-A trong phòng trừ nấm khô vằn hại lúa, ngô tại Nghệ An.


Tại buổi nghiệm thu, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá cao quá trình thực hiện của dự án. Đây là dự án ứng dụng sản xuất thử nghiệm được triển khai khá công phu và có tính logic cao. Bên cạnh đó, hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến cho đề tài được hoàn thiện như: cần xác định mật độ tế bào trong quá trình quá trình lên men, nhân giống; cần bổ sung công thức tỉnh chỉ số bệnh, tỷ lệ bệnh; rà soát lại số liệu một số bảng biểu; phần kết luận cần bám sát theo thuyết minh… Ngoài ra, hội đồng nhấn mạnh cần có phương án về việc triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới phục vụ cho rau, chanh leo, cây có múi.

Với tình trạng thuốc hóa học ngày càng bị lạm dụng làm cho dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật hủy hoại đến môi trường sinh thái cũng như sức khỏe con người thì sản phẩm chất kháng sinh sinh học sử dụng để phòng chống bệnh cho cây hiện đang được quan tâm trong việc phát triển nông nghiệp trên cả nước.

Dự án được Hội đồng thông qua và đồng ý nghiệm thu, xếp loại: Khá.