Mới đây, Sở KH&CN ệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”  do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là ThS Lý Quang Ngọc.


Mục tiêu của đề tài là: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản Măng tây xanh phù hợp với điều kiện địa phương. Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn nhằm tạo ra nguồn sản phẩm có giá trị cao, chất lượng tốt mang lại hiệu quả kinh tế phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Hiện tại, đề tài đã tiến hành xây dựng mô hình trồng cây Măng tây xanh theo hướng thâm canh và theo dõi các thí nghiệm với quy mô 1 ha được trồng tại thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Mô hình được triển khai trồng hai vụ, vụ thu - đông năm 2018 và vụ xuân - hè năm 2019.

Kết quả kiểm tra cho thấy, mô hình đã bắt đầu cho thu hoạch, khoảng 15% diện tích trồng có cây sinh trưởng kém. Mô hình đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây.

Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị cơ quan thực hiện tiếp tục trồng dặm cây trong mô hình, theo dõi, đánh giá kết quả của mô hình và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.