Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội đồng khoa học nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu phát triển nguồn thức ăn xanh và công thức phối hợp khẩu phần thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản và bò sữa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.


Đề tài đã được thực hiện trong 2 năm (2017-2019) do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên chủ trì nhằm phát triển nguồn thức ăn đảm bảo chất lượng để cung cấp cho đàn bò thịt cao sản và bò sữa, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Đề tài đã xác định 3 giống cỏ tiềm năng để phát triển thức ăn cho bò tại Lâm Đồng; công nhận 1 quy trình kỹ thuật chế biến cỏ và phụ phẩm làm thức ăn cho bò; xây dựng 8 công thức khẩu phần hỗn hợp hoàn chỉnh TMR cho bò thịt sinh trưởng, bò thịt vỗ béo, bò sữa đang khai thác sữa và bò cạn sữa; xây dựng 4 mô hình chăn nuôi bò thịt và bò sữa áp dụng thức ăn TMR. Ngoài ra, đề tài cũng đào tạo 20 kỹ thuật viên chăn nuôi và tập huấn cho 200 nông dân về kỹ thuật chăn nuôi bò.

Đề tài được Hội đồng khoa học đánh giá cao ở góc độ nghiên cứu khoa học lẫn tính thực tiễn, khi ứng dụng sẽ góp phần tạo bước đột phá trong việc phát triển chăn nuôi bò tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên.