Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành họp xét nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình Hợp tác xã trồng và sơ chế một số loại cây dược liệu có giá trị kinh tế tại tỉnh Sơn La theo hướng phát triển bền vững”

Dự án do Công ty Cổ phần Dược liệu Vân Hồ chủ trì thực hiện, TS Trần Thị Huế làm chủ nhiệm. Ông Lưu Bình Khiêm - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La làm chủ tịch Hội đồng.


Dự án được triển khai từ tháng 7/2017 với mục tiêu: Xây dựng được mô hình phát triển kinh tế hợp tác xã trồng và sơ chế cây dược liệu tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân xóa đói giảm nghèo. Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã xây dựng thành công mô hình trồng, chăm sóc, sơ chế Đương qui. Tại Mộc Châu, trồng Đương qui cho lãi thuần 139,470,000 đồng/ha, cao hơn khoảng 7 lần so với cơ cấu cây trồng cũ. Tại Vân Hồ, cho lãi thuần 118,470,000 đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR) > 2,0. Chất lượng Đương qui đều cao hơn so với qui định hiện hành; Đối với mô hình trồng, chăm sóc, sơ chế Giảo cổ lam tại huyện Vân Hồ. Lãi thuần đạt 197,300,000 đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận cận biên (MBCR) > 3,0, các mẫu có chất lượng cao hơn so với nhiều mẫu Giảo cổ lam ở các vùng trồng lân cận. Đồng thời, hoàn thiện, chuyển giao và tiếp nhận thành công 3 quy trình công nghệ trồng, chăm sóc, sơ chế cây Đương quy, cây Giảo cổ lam và cây Nưa konjac; Thành lập mới được 1 hợp tác xã rau củ quả dược liệu Bống Hà tại huyện Vân Hồ và liên kết phối hợp với HTX Phương Ngân tại huyện Mộc Châu để tiến hành các mô hình trong dự án; Xây dựng được bản đồ đề xuất vùng sản xuất các loại cây dược liệu tại huyện Vân Hồ tỉnh Sơn La (Giảo cổ lam (10.214,68 ha), Đương quy (2.892,82 ha) và Nưa konjac (3.746,11 ha).

Trên cơ sở các kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu chấm điểm dự án đạt yêu cầu. Kết quả của dự án là cơ sở khoa học trong quy hoạch vùng trồng và phát triển cây dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa, ổn định, lâu dài và mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân trong những năm tới.