Mới đây, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu xây dựng đề cương thành phố thông minh và thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại tỉnh Hà Giang”.

Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh gồm 9 thành viên, đồng chí Phan Đăng Đông - Chủ tịch hội đồng, chủ trì hội nghị; khách mời gồm một số sở, ban ngành chức năng của tỉnh; lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở KH&CN; về phía đơn vị chủ trì thực hiện đề tài là Viettel Hà Giang - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, do ThS Đinh Đức Hùng - chủ nhiệm đề tài, cùng một số cộng sự.

Trong thời gian thực hiện đề tài từ tháng 9/2017-9/2018, chủ nhiệm đề tài đã thực hiện đạt được các mục tiêu, nội dung đề ra như: Đánh giá được thực trạng ứng dụng ICT theo các lĩnh vực của thành phố thông minh; đánh giá tính khả thi và đề xuất các lĩnh vực sẽ triển khai trong đề án thành phố thông minh Hà Giang; xây dựng đề cương triển khai mô hình thành phố thông minh Hà Giang; triển khai thử nghiệm giải pháp nông nghiệp thông minh tại khu vực trồng dược liệu của Công ty dược phẩm Anvy, với quy mô 200 m2 và 2000m2 tại Khu ứng dụng công nghệ cao (Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới) xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. Kết quả cho thấy, mô hình đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đặt ra. Cùng với đó, các thành viên trong hội đồng đã đi kiểm tra thực tế mô hình tại 2 điểm là Công ty dược phẩm Anvy và Khu ứng dụng công nghệ cao (Trung tâm Thông tin và Chuyển giao công nghệ mới) xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. Đề tài này được nhân rộng trong thời gian tới. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và xếp loại Khá.