Mới đây, Sở KH&CN Đắk Lắk  đã tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài cơ sở: Xây dựng Điểm kết nối cung - cầu công nghệ tại tỉnh Đắk Lắk. Đề tài do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN chủ trì, Chủ nhiệm đề tài là ThS Nguyễn Bình Doãn.


Mục tiêu của đề tài là: Xây dựng điểm kết nối cung - cầu công nghệ có cơ sở vật chất trang thiết bị phù hợp, đảm bảo việc trưng bày, giới thiệu công nghệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm cầu nối chia sẻ thông tin cơ sở dữ liệu (CSDL) địa phương lên hệ thống CSDL của Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ (Bộ KH&CN).

Nội dung nghiên cứu: Học tập, tập huấn, tiếp nhận các thiết bị kỹ thuật về CSDL và vận hành Điểm kết nối cung - cầu công nghệ; Điều tra, khảo sát, đánh giá về cung - cầu công nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Xây dựng Điểm kết nối cung - cầu công nghệ và vận hành thử nghiệm Điểm kết nối cung - cầu công nghệ, hỗ trợ tổ chức các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, kết nối thương mại; Tổ chức Hội thảo kết nối cung - cầu công nghệ cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh và vùng Tây Nguyên.

Kết quả đề tài đã Xây dựng được một Điểm kết nối cung - cầu công nghệ, đặt tại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN tỉnh Đắk Lắk với đầy đủ trang bị máy móc, thiết bị kết nối trực tuyến; Phòng giao dịch, kết nối trực tuyến; Phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Tổ chức các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm KH&CN tại gian hàng; Tư vấn kỹ thuật sản xuất và kết nối các hoạt động thương mại, chuyển giao công nghệ. Đồng thời điều tra, thu thập, tổng hợp và cung cấp số liệu của 300 doanh nghiệp, 25 tổ chức KH&CN với 238 nhu cầu công nghệ/máy móc/thiết bị và 40 công nghệ/thiết bị sẵn sàng chuyển giao để đưa vào CSDL về cung - cầu công nghệ của Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ Quốc gia.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt.