Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị thẩm định đề tài “Nghiên cứu, biên soạn Lịch sử UBND tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 2016”.

Dự Hội nghị, có đồng chí Phan Đăng Đông - Phó giám đốc Sở KH&CN - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì Hội nghị; đại diện một số sở, ban, ngành là thành viên trong Hội đồng thẩm định; cùng dự có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Sở KH&CN; Ban chủ nhiệm đề tài.


Theo nội dung Thuyết minh đề tài, thời gian triển khai thực hiện đề tài từ tháng 6/2019 đến hết tháng 12/2020 với mục tiêu nhằm mô tả, phản ánh toàn diện, đầy đủ có hệ thống quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh Hà Giang… sản phẩm cuối cùng của đề tài là xuất bản cuốn sách Lịch sử UBND tỉnh Hà Giang giai đoạn 1945 - 2016, đây là tài liệu chính thức giới thiệu về UBND tỉnh Hà Giang, những thành tựu nổi bật của Tỉnh, đồng thời là tài liệu nhằm phục vụ nghiên cứu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Tại hội nghị các thành viên Hội đồng cùng tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất chỉnh sửa, bổ sung một số mục tiêu của đề tài, đưa ra được tính cấp thiết, làm rõ phạm vi, quy mô, đối tượng nghiên cứu của đề tài; ngoài ra cần sưu tầm nhiều tư liệu từ những nhân chứng lịch sử;… Hội đồng nhất trí thực hiện đề tài, trình UBND tỉnh ra Quyết định triển khai thực hiện đề tài trong thời gian tới.