Sở KH&CN Đắk Lắk vừa tổ chức hội đồng khoa học nghiệm thu kết quả đề tài “Ứng dụng bộ công cụ dự báo lũ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ ở khu vực tỉnh Đắk Lắk”.


Nhóm thực hiện đề tài đã nghiên cứu ứng dụng một bộ công cụ đơn giản, dễ sử dụng để dự báo lũ đến hồ và cảnh báo ngập lụt sau hạ du do xả lũ gây ra cho các hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ, nhằm phục vụ công tác phòng, chống bão ở tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng khoa học đã thống nhất nghiệm thu và đề nghị tác giả quảng bá kết quả nghiên cứu nhằm nhân rộng, liên kết giữa các hồ chứa thủy lợi, phục vụ công tác phòng, chống bão lũ tốt cho tỉnh Đắk Lắk.