Chất lượng của bưởi Phúc Trạch là kết quả của sự hài hòa các yếu tố chính hàm lượng đường tổng số ≥ 7,46% , độ Brix ≥ 10,0, hàm lượng axít hữu cơ thấp vừa phải (0,26 – 0,79%) và đi kèm vị he rất nhẹ.

Độ Brix của bưởi Phúc Trạch ở mức trung bình (10,01-11,8) nên sản phẩm có vị ngọt mát. Nếu độ Brix thấp hơn ngưỡng này, bưởi có vị nhạt. Độ Brix giảm dần (10-10,5) khi ra xa vùng trung tâm (Phúc Trạch, Hương Trạch). Ở các huyện phụ cận (Thạch Hà, Hương Hóa, độ Brix thấp (9,3-9,8).

Độ Brix của bưởi Phúc Trạch cũng bị thay đổi theo mùa vụ. Bưởi trái vụ (thu hoạch vào tháng 2, 3) có độ Brix rất thấp (8,0 đến 9,0), vị không ngọt. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng đặc thù của bưởi Phúc Trạch cần tuân thủ chặt lịch thời vụ (bưởi Năm roi, Da Xanh có thể thu hoạch quanh năm nhưng chất lượng ít thay đổi).

Bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Dân Trí.
Bưởi Phúc Trạch. Ảnh: Dân Trí.

Đường tổng số của bưởi Phúc Trạch giảm dần từ vùng trung tâm (8,89 – 10,20%) ra khu phụ cận của huyện Hương Kế (7,46-8,66%) và các huyện giáp ranh (5,86 – 7,07%).

Bảng 1: Hàm lượng các chỉ tiêu lý hóa của bưởi Phúc Trạch

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Giá trị

Hàm lượng chất rắn hòa tan

độ Brix

10,01 - 11,80

Đường tổng số

%

7,46- 10,20

Đường khử

%

1,56 - 5,36

Axit hữu cơ

%

0,31 - 0,60

Vitamin C

(mg/100g)

32,29 - 75

Chất lượng của bưởi Phúc Trạch là kết quả của sự hài hòa các yếu tố chính hàm lượng đường tổng số ≥ 7,46% , độ Brix ≥ 10,0, hàm lượng axít hữu cơ thấp vừa phải (0,26 – 0,79%) và đi kèm vị he rất nhẹ. Sự kết hợp các yếu tố này đã tạo nên vị ngọt thanh dễ chịu, chua nhẹ và để lại dư vị sau ăn khá lâu.