Chính sự khác biệt chỉ tiêu về hàm lượng vitamin B đã tạo nên đặc sản ngán Quảng Ninh mà không nơi nào có được, kể cả Hải Phòng hay Vũng Tàu.

Ngán là một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng với đầy đủ các chất protit, gluxit, lipid, các chất vitamin, khoáng chất và các yếu tố đa lượng thiết yếu cho con người. Con ngán ở Quảng Ninh được phân bố ở 5 lưu vực địa lý khác nhau bao gồm: Quảng Yên, Vân Đồn, Đầm Hà, Hải Hà và Tiên Yên.

Trên cơ sở đó, từ các kết quả phân tích về chất lượng lý hóa của con ngán, những chỉ tiêu chất lượng tạo ra sự đặc thù về chất lượng của con ngán mang chỉ dẫn địa lý “Quảng Ninh”.

Các chất dinh dưỡng và vitamin

Hàm lượng protein (g/kg ăn được): ≥ 153.

Hàm lượng gluxit (g/kg ăn được): ≥ 44.

Hàm lượng lipid (g/kg ăn được): ≥ 12.

Hàm lượng Vitamin B (mg/kg ăn được): ≥715.

Hàm lượng khoáng chất

Hàm lượng Ca (mg/kg ăn được): 1.025 - 1.525.

Hàm lượng Phốtpho (mg/kg ăn được): 1.700 - 2.090.

Ảnh: Quangninhtv.
Ảnh: Quangninhtv.

Ở Việt Nam, có 3 khu vực có con ngán phân bố đó là Quảng Ninh, Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu (Vũng Tàu). Hàm lượng các chất dinh dưỡng bao gồm: Protein, gluxit, lipid trong con ngán tại các điểm lấy mẫu (Quảng Ninh, Hải Phòng và Vũng Tàu) có sự khác biệt. Hàm lượng cả 3 chất dinh dưỡng này của con ngán Quảng Ninh đều có sự khác biệt so với con ngán Hải Phòng và con ngán Vũng Tàu.

Đối với các chỉ tiêu về hàm lượng vitamin, mặc dù nó không ảnh hưởng trực tiếp đến các chất lượng cảm quan của con ngán, nhưng đây là những chỉ tiêu chất lượng tạo nên giá trị dinh dưỡng, sự lựa chọn của người tiêu dùng. Hàm lượng vitamin B có sự khác biệt giữa con ngán của Quảng Ninh và con ngán từ các nơi khác là Hải Phòng và Vũng Tàu.

Hàm lượng các chất vi khoáng được tìm thấy ở con ngán bao gồm 3 chỉ tiêu là Canxi, Phospho và Ni tơ. Hàm lượng Ca và P có sự khác biệt rõ ràng giữa con ngán Quảng Ninh và các vùng khác là Hải Phòng và Vũng Tàu.