Quýt là loại cây ưu ánh sáng, thích hợp phát triển ở nhiệt độ từ 23 - 29 độ C với lượng mưa trung bình hàng năm 1000 - 1500mm.

Quýt là cây trồng á nhiệt đới nên cần nhiệt độ thấp vào mùa đông và nhiệt độ, độ ẩm cao vào mùa hè. Cây quýt cũng là loại cây ưa ánh sáng đầy đủ, thiếu ánh sáng cây sinh trưởng kém, khó phân hoá mầm hoa, ít quả, dẫn đến năng suất thấp. Nhiệt độ cần cho sự sinh trưởng của cây quýt là từ 12 - 39 độ C nhiệt độ thích hợp nhất từ 23 - 29 độ C. Nơi có nhiệt độ bình quân năm là 15 độ C, lượng mưa trung bình hàng năm 1000 - 1500mm là trồng được quýt. Cường độ ánh sáng thích hợp 10.000 - 15.000 lux.

Đặc thù về khí hậu

Khu vực địa lý có nhiệt độ trung bình năm là 22 độ C, tháng nóng nhất có nhiệt độ trung bình là 37,02 độ C, tháng lạnh nhất có nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 14 độ C. Độ ẩm không khí trung bình năm là 82,6 %. Tổng số giờ nắng trong năm là 1475,4 giờ. Số giờ nắng thấp nhất vào các tháng 1, 2, 3 và cao nhất vào các tháng 6, 7, 8, 9. Lượng mưa trung bình năm là 1371,7mm, phân bố không đều giữa các tháng trong năm.

Quýt là loại cây ưu ánh sáng, thích hợp phát triển ở nhiệt độ từ 23 - 29 độ C. Ảnh: Baobackan.
Quýt là loại cây ưu ánh sáng, thích hợp phát triển ở nhiệt độ từ 23 - 29 độ C. Ảnh: Baobackan.

Lượng mưa vùng trồng quýt phân bố không đều giữa các tháng trong năm. Vào mùa mưa (từ tháng 4 đến tháng 10), lượng mưa chiếm tới 75% - 80% tổng lượng mưa cả năm, còn lại 20% - 25% mưa vào mùa khô (tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau). Tại các tháng 11, 12, và tháng 1 năm sau, lượng mưa rất nhỏ vì đây là giai đoạn khô hạn, cây quýt đang ở giai đoạn ngủ đông. Vào tháng 3, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mưa phùn xuất hiện tạo điều kiện thuận lợi cho cây quýt bật lộc ra hoa.

Như vậy, với đặc điểm địa hình đồi núi thấp và địa hình đồng bằng xen đồi có tầng đất dày, độ dốc địa hình vừa đủ để đất không bị ngập úng trong khi các chất dinh dưỡng trong đất không bị rửa trôi, nhờ vậy mà cây quýt sinh trưởng và phát triển tốt.

Tại khu vực địa lý có độ chênh lệch nhiệt độ cao (nhiệt độ tháng nóng nhất trung bình: 37,02 0C, tháng lạnh nhất có nhiệt độ trung bình nhỏ hơn 14 độ C). Tại các tháng 11, 12, và tháng 1 năm sau, lượng mưa rất nhỏ vì đây là giai đoạn khô hạn, cây quýt đang ở giai đoạn ngủ đông. Vào tháng 3, nhiệt độ bắt đầu tăng lên, mưa phùn xuất hiện tạo điều kiện thuận lợi cho cây quýt bật lộc ra hoa.