Cam sành Hà Giang có các đặc thù riêng về hình thái và về chất lượng khác biệt so với các giống cam khác.

Cam sành Hà Giang có các đặc thù riêng về hình thái và về chất lượng khác biệt so với các giống cam khác. Hầu hết các chỉ tiêu hình thái quả gồm: trọng lượng quả, chiều cao quả, đường kính quả, độ dày cùi đều và tỷ lệ phần ăn được đều có giá trị lớn hơn khi so sánh với cam sành Hàm Yên (Tuyên Quang), cam sành Lục Yên (Yên Bái). Các đặc thù về chất lượng đều có những nét riêng biệt. Tóm tắt các đặc thù như sau:

* Về hình thái:

Cây có chiều cao trung bình từ 2 - 4 m, phân cành khỏe, tán hình trụ, cành dày, ngắn có gai, lá hơi thuôn, màu xanh đậm, mép lá nhẵn, hoa thường mọc đơn, màu trắng, mùi thơm mạnh, eo lá hơi to, đường kính gốc cây khoảng 20 - 40 cm. Quả chín từ tháng Mười đến tháng Mười Một. Khi chín vỏ quả có màu vàng chanh hoặc vàng mã mật, quả trong hơi dẹt, vỏ dầy, sần. Các chỉ tiêu hình thái cụ thể:

- Trọng lượng quả từ 212 - 252 g/quả.

- Đường kính quả từ 7,49 - 8,34 cm.

- Chiều cao quả từ 5,84 - 6,51 cm

- Số múi trong quả từ 11 - 13 múi.

- Số hạt cam trong quả từ 22 - 25 hạt.

- Tỷ lệ phần ăn được từ 61 - 71%.

* Về cảm quan:

Quả to và tròn, vỏ sần sùi, khi chín vỏ màu vàng cam, ruột cam màu vàng đỏ, có vị ngọt thanh, hơi chua dôn đốt, mọng nước và có mùi thơm đặc trưng của cam sành, có vỏ dày nên có thể để đến 20 ngày vẫn không bị hỏng.

Cam sành Hà Giang. Ảnh: Săn 24h.
Cam sành Hà Giang.

* Về chất lượng:

Hàm lượng nước lớn trong dịch quả, độ brix, hàm lượng đường tổng số và vitamin C ở mức trung bình, hàm lượng axit hữu cơ tổng số tương đối cao.

- Hàm lượng vitamin C từ 19,54 - 24,61 mg/100 g dịch quả.

- Hàm lượng axit hữu cơ tổng số từ 0,63 - 0,78%.

- Hàm lượng đường tổng số từ 6,89 - 8,12%.

- Hàm lượng chất rắn hòa tan từ 8,25 - 9,60 độ Brix.

- Hàm lượng nước trong quả từ 87,22 - 89,34%.

- Hàm lượng chất khô từ 10,66 - 12,78%.