Sản phẩm xoài Yên Châu được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là quả xoài tròn, được trồng từ giống xoài tròn bản địa, có nguồn gốc tự nhiên, được chọn lọc bởi người dân tộc Thái tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Xoài Yên Châu được trồng, chăm sóc và đóng gói trong trồng trong phạm vi lãnh thổ tương ứng với chỉ dẫn địa lý Yên Châu.

1
Xoài Yên Châu. Ảnh: Adiva.

Yên Châu là tên của một huyện miền núi, biên giới của tỉnh Sơn La, trung tâm huyện cách thành phố Sơn La khoảng 64 km về phía Đông của tỉnh Sơn La, có tọa độ địa lý từ 1040 10’ đến 1040 40’ kinh độ Đông và từ 210 07’ đến 210 14’ vĩ độ Bắc.

Huyện Yên Châu có dân số trên 72 nghìn người, với 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó tỷ lệ dân tộc Thái chiếm 54,1%, dân tộc Kinh chiếm 19,5%, dân tộc Mông 14,3%, dân tộc Sinh Mun chiếm 11,6%, dân tộc Khơ Mú chiếm 0,1%.

Cây xoài tròn là cây trồng bản địa của huyện Yên Châu và là cây chủ lực trong các cây ăn quả được lựa chọn trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển nông thôn bền vững của huyện, có ý nghĩa trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở huyện Yên Châu.