Qua rất nhiều thế hệ, người dân đã chọn lọc và gieo trồng nên cam Vinh - một loại đặc sản của xứ Nghệ, nổi tiếng cả nước, gắn liền với đời sống nông nghiệp của người dân.

Cam Vinh được trồng bởi 3 giống cam gồ cam Xã Đoài, cam Vân Du và cam Sông Con. Nó được trồng ổn định ở Nghệ An từ cuối thế kỷ 19.

>> Xem thêm: Ảnh hưởng yếu tố con người tới chất lượng cam Vinh

Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ


Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là: Cam Vinh.

Vinh là tên của thành phố, thủ phủ của tỉnh Nghệ An, thuộc miền Trung của Việt Nam. Tên gọi Vinh được vua Thành Thái (thời nhà Nguyễn) thành lập từ ngày 20/10/1898.


Thành phố Vinh là trung tâm kinh tế - xã hội, thương mại của tỉnh Nghệ An và các tỉnh khu vực miền Trung, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thương mại, giao thương, trao đổi hàng hóa trong và ngoài vùng.

Trước kia, Vinh cũng bao gồm cả các hoạt động nông nghiệp thuần túy, trong đó cam một đặc sản lâu đời được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Trải qua rất nhiều thế hệ, người dân Nghệ An đã chọn lọc và gieo trồng nên một loại đặc sản nổi tiếng cả nước đó là cam Vinh.

Định nghĩa sản phẩm

Sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý là sản phẩm quả cam Vinh, được trồng bởi 3 giống cam đó là: Cam Xã Đoài, cam Vân Du và cam Sông Con, đây là 3 giống cam bản địa. Nó được trồng ổn định ở Nghệ An từ cuối thế kỷ 19, trong khu vực địa lý bao gồm xã: Nghi Diên, Nghi Hoa thuộc huyện Nghi Lộc; xã: Hưng Trung thuộc huyện Hưng Nguyên; xã: Nghĩa Bình, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Hồng, Nghĩa Lâm, Nghĩa Sơn thuộc huyện Nghĩa Đàn; xã: Minh Hợp thuộc huyện Quỳ Hợp; xã: Tân An, Tân Long, Tân Phú thuộc huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Sản phẩm được bảo quản, đóng gói tại huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên; Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.