Những yếu tố tự nhiên như sông ngòi, lượng mưa, đất đai, khí hậu… ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng thuốc lào Tiên Lãng.

Vùng trồng thuốc lào có hệ thống sông ngòi đa dạng, gồm bốn sông lớn là sông Văn Úc, sông Thái Bình, sông Mía và sông Mới.

Vùng này có lượng mưa vừa phải 1.700 mm/năm trên 2.000 giờ nắng, nhiệt độ bình quân trên 23 độ C, gió Đông Nam và hàm lượng muối trong gió đạt trên 30 mg/1000ml không khí.

Ảnh: Hieuminh.
Ảnh: Hieuminh.

Trong vụ trồng thuốc lào nhiệt độ trung bình 21,95 độ C, tổng lượng mưa là 366 mm, độ ẩm trung bình là 90,7%.

Đất trồng tại địa phương bao gồm đất phù sa, đất phèn ít, mặn ít và đất mặn trung bình, là các loại đất có thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến thịt nặng.

Đất trồng thuốc lào Tiên Lãng có độ chua từ 3,6 - 6,88, hàm lượng chất hữu cơ trong đất từ 1,4 - 2,7%, hàm lượng lân, kali cao, hàm lượng đạm ở mức trung bình từ 0,121 - 0,247%.