Nhìn chung, đất trồng bưởi đều là đất chua, có hàm lượng các chất dinh dưỡng trung bình và có khả năng thoát nước tốt. Đây là một trong những yếu tố tạo nên chất lượng đặc thù của bưởi Năm Roi Bình Minh.

Theo kết quả điều tra phân loại và lập bản đồ đất của Viện Qui hoạch và Thiết kế Nông nghiệp cho thấy huyện Bình Minh có 9 loại đất. Tuy nhiên, bưởi năm roi chỉ được trồng trên 3 loại đất là đất phù sa không được bồi, đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng và đất nhân tác.

Đất phù sa không được bồi (ký hiệu: P): phân bố thành dải hẹp ven sông sau giải đất phù sa được bồi, trên địa hình vàn và vàn cao. Đất thường có màu nâu tươi, nâu nhạt và tương đối đồng nhất (đôi khi xuất hiện tầng glay đan xen), tương đối tơi xốp và thoát nước tốt.

Bưởi Năm Roi cho chất lượng tốt nhờ đất chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Ảnh: Mocay.
Bưởi Năm Roi cho chất lượng tốt nhờ đất chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu. Ảnh: Mocay.

Số liệu phân tích đất cho thấy: đất có thành phần cơ giới thịt nặng, chua (pHKCL: 3.4-4.2), hàm lượng hữu cơ trung bình (<2%), các chất tổng số đều ở mức trung bình (N: 0.1-0.15%; P2O5: 0.073-0.1%); riêng kali giàu (K2O: 1.63-1.96%), các chất dễ tiêu đều ở mức nghèo.

Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (ký hiệu Pf): phân bố thành dải lớn, trên địa hình vàn và vàn cao, phẫu diện có sự phân hóa khá rõ. Số liệu phân tích đất cho thấy: đất có thành phần cơ giới thịt nặng, chua (pHKCL: 3.7-4.1), hàm lượng hữu cơ trung bình (<1.5%), các chất tổng số từ trung bình đến khá (N: 0.07-0.13%, P2O5: 0.05-0.14%), riêng kali giàu (K2O: 1.6-1.83%), các chất dẽ tiêu đề ở mức nghèo.

Đất nhân tác (ký hiệu Lj): bao gồm cả đất lên líp để trồng cây lâu năm. Tính chất lí hoá học của nhóm đất này rất khác nhau và phụ thuộc vào tính chất của loạI đất dùng để lên líp nhưng nhìn chung đây là nhóm đất thoát nước tốt, rất thích hợp cho trồng cây lâu năm cũng như trồng bưởi.

Các kết quả phân tích thành phần đất đã cho thấy hàm lượng các chất đa lượng, vi lượng có ý nghĩa và ảnh hưởng quyết định đến chất lượng cây và quả trong đất trồng bưởi Năm Roi Bình Minh hoàn toàn phù hợp với yêu cầu sinh trưởng và phát triển của giống bưởi này. Vì vậy, đây cũng là yếu tố tạo nên chất lượng đặc thù của bưởi Năm Roi Bình Minh.